FANDOM


ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ (ในช่วงวันที่ 20 เป็นต้นไป) เหล่าอนิเพจยุคเก๋า เก่า และกลาง ได้กลับมาบุกเบิกอนิเพจอีกครั้งนึง ! (และอาจจะหายไปอีกครั้ง) หลังจากที่เหล่าบรรพบุรุษได้หันหลังให้กับวงการนี้เมื่อ อนิเพจยุคใหม่เริ่มคืบคลานและทำให้โลกอนิเพจมันอยู่ยากขึ้นทุกวัน

การกลับมาในครั้งนี้ มีผลทำให้เกิดการย้อนวันวาน (ดักแก่) ของเหล่าบรรพบุรุษทั้งหลาย โดยเริ่มจากการบ่นๆ ของแกนนำอนิเพจ (โดยเฉพาะเพจ โอริมุระ อิจิกะ [1] ดักแก่ตัวพ่อ) และนั่นทำให้ บุคคลทั้งในตำนาน แต่อาวุโสทั้งหลายเริ่มมีกำลังใจในการกลับมาอีกครั้ง ..

เพจ1

โพสปลุกใจ By switch

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.