FANDOM


มหกรรมถล่มทลายการอวยของแม่ยกทั้งหลาย

ที่ได้ตามกดไลค์เหตุการณ์ 1 ครบ 50 like จนฝ่ายแดง ซากุระ เคียวโกะ ได้ไปขอ มิกิซายากะ หมั้น

ผ่านไป 4 เดือน - 5 เดือน ที่คอยมานาน ซากุระ เคียวโกะ จึงขอ มิกิ ซายากะ แต่งงาน

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา เหล่าแม่ยกดีใจกันท่วนหน้า และ รอวันแต่งงานของทั้ง 2 ฯลฯ

456