FANDOM


เหตุการณ์ไวรัสลอร่า~ ระบาดนั้น เกิดจากการที่เด็จปู่สวีทกับลอร่าเกินขนาด จนเจ้าสาวเพ้อคุยกับตัวเองมีคำพูดติดปากว่า ลอร่า~ จนทำให้ไวรัสเริ่มระบาดลุกลามไปทั่วอนิเพจ ทำให้บรรดาอนิเพจหัวอาร์ตต้องใช้ฝีมือในการตกแต่งรูปภาพยุ่งกันหัวหมุน อาทิ นกพิโรธ

248387 166027370128900 156647701066867 430133 1892052 n

ลอร่าหลากสีจากเหตุการณ์ไวรัสลอร่า


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.