FANDOM


เนื่องจากข้อมูลถูกลบไปแล้ว ข้อมูลจึงมีไม่มาก Edit

เพจที่มีแอดมินถึง12คนที่กล่าวมาคือเพจเล่าปี่[Gundam] เนื่องจากแอดมินมี12คนแล้วคความสามัคคีของ12แอดมินนั้นแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงบุคลิคด้วย นิสัยแอดมินบางคนก่อให้เกิดดราม่าของเพจนี้ถึง3ครั้ง ทางแก้ปัญหาของแอดมินคนหลักก็คือจัดการแอดมินทุกคนออกไปหมด ตำนานของ1เพจ12แอดมินจึงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่า